Om oss 

Charlotte Järnvall 

Socionom med grundutbildning i psykoterapi.

Under utbildning till Leg. Psykoterapeut.

Min kompetens

 • Pågående utbildning till Leg.Psykoterapeut, inriktning KBT, Umeå Universitet.
 • Utbildning i IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå B.
 • Grundutbildning i psykoterapi, steg 1. KBT- samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitiet.
 • Idrottspsykologi, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.

Min yrkeserfarenhet

Som socionom och kurator har jag erfarenhet från arbete inom gymnasieskolan samt inom Region Östergötland med Barn- och ungdomspsykiatri. Jag har god erfarenhet av stödjande och behandlande arbete med ungdomar och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter. Mina specialområden är ångestproblematik, depression och kriser. Sedan vi öppnade vår samtalsmottagning har jag i allt större utsträckning arbetat med motiverande samtal, idrottspsykologi och mental träning med enskilda individer och grupper. 

Helén Nordquist

Leg. Psykoterapeut

 Min kompetens

 • Psykoterapeutexamen vid Ericastiftelsen Stockholm 2006
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Socionomexamen 1988
 • Mentaliseringsbaserad korttidspsykoterapi (MBT-C) Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000

 

 Min yrkeserfarenhet

 Jag har lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete och har varit verksam inom Region Östergötland (Landstinget) i 25 år, arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och en kortare period inom Vuxenpsykiatrin. Jag har även haft ledningsuppdrag som Teamledare inom Barn- och ungdomspsykiatrin med inriktning på allmän psykiatri och trauma. Det senaste året har jag varit verksam på S:t Lukas-mottagningen i Östergötland på deltid.

Inom ramen för min privata verksamhet har jag erfarenhet av psykoterapi, stödsamtal, krisbearbetning, traumabehandling, handledning, konsultation och utbildning.

 

 

 

Nordquist & Järnvall
 Din Arena för samtal

Du hittar oss på Östgötaporten i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi vår lokal och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.