DIN ARENA FÖR SAMTAL
Nordquist & Järnvall - Psykoterapi och Handledning AB 
Vi erbjuder psykologisk behandling med både Kognitiv inrikting KBT och Psykodynamisk inriktning, PDT,
Mental träning, utbildning, handledning och konsultation till privatpersoner, idrottsföreningar och företag.
Läs mer om oss

Välkommen till oss

Vi är en samtalsmottagning som arbetar med psykisk ohälsa.

Vi erbjuder psykoterapi med både Kognitiv inriktning, KBT och Psykodynamisk inriktning, PDT.

Kris och stödsamtal, mental träning, handledning, psykologisk konsultation och utbildning till privatpersoner, idrottsföreningar och företag.

Du hittar oss i Formkurvan på Platinumcars Arena.

Vi erbjuder även samtal via zoom.

Läs mer om oss 

Psykoterapi & Stödsamtal

Ibland hamnar vi i svårigheter och vet inte hur vi ska komma vidare, då kan det behövas professionell hjälp. Det psykiska måendet kan påverka vår lust och motivation att göra sådant vi annars brukar tycka om att göra. Vår ork och initiativkraft kan påverkas. Så även våra relationer. Vi arbetar med att stödja ditt psykiska mående.

Detta är Din Arena för samtal.

Läs mer 
 

Handledning

Vi erbjuder handledning i psykoterapi, enskilt eller i grupp. Utbildningsterapi för dig som går grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) eller legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (steg 2).

Handledning enskilt eller i grupp till personal inom vårdande yrken/verksamhet.

Läs mer 
 

Konsultation 

Har ni som ledare inom förening, företag eller skola behov av konsultation kring grupper eller enskilda där det förekommer svårigheter eller psykisk ohälsa? Behöver ni stöd i att hantera svårigheter som uppkommer i föreningen eller laget. Eller har du som enskild, förälder eller nära anhörig behov av psykologisk rådgivning kring psykisk ohälsa, så är ni välkomna att kontakta oss

 Läs mer

Utbildning

 Vi erbjuder utbildning och föreläsningar inom området psykisk (o)hälsa, med ökad kunskap är det lättare att  upptäckta när någon behöver hjälp.  Det är svårt att inom sin föreningen ge stöd till barn, ungdomar och/eller personal som uppvisar tecken på psykisk ohälsa, med ökad kunskap ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa.

Läs mer