DIN ARENA FÖR SAMTAL
Nordquist & Järnvall - Psykoterapi och handledning, är en samtalsmottagning som arbetar med psykisk hälsa inom och utanför idrotten. Vi erbjuder psykoterapeutiska samtal, mental träning, utbildning, föreläsningar, handledning och konsultation till privatpersoner, föreningar och företag.
Läs mer om oss

Välkommen till oss

Vi är en samtalsmottagning som arbetar med psykiskt hälsa, både inom och utanför idrottens värld. Vi erbjuder stödsamtal, psykoterapi, mental träning, handledning, konsultation och utbildning till privatpersoner, föreningar och företag.

Psykisk (o)hälsa finns överallt i samhället och så även inom idrotten. Vår målsättning är att göra tröskeln lägre för att ta steget att söka hjälp för sitt mående inom idrottens värld.

Du hittar oss på Östgötaporten, entré 2.

Läs mer om oss 

Psykoterapi & Stödsamtal

Ibland hamnar vi i svårigheter och vet inte hur vi ska komma vidare, då kan det behövas professionell hjälp. Det psykiska måendet kan påverka vår lust och motivation att göra sådant vi annars brukar tycka om att göra. Vår ork och initiativkraft kan påverkas. Så även våra relationer. Vi arbetar med att stödja ditt psykiska mående.

Detta är Din Arena för samtal.

Läs mer 
 

Handledning

 

Vi erbjuder handledning i psykoterapi, enskilt eller i grupp. Utbildningsterapi för dig som går grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) eller legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (steg 2).

Handledning enskilt eller i grupp till personal inom vårdande yrken/verksamhet.

Läs mer 
 

Konsultation 

 

Har ni som ledare inom förening, företag eller skola behov av konsultation kring grupper eller enskilda där det förekommer svårigheter eller psykisk ohälsa? Behöver ni stöd i att hantera svårigheter som uppkommer i föreningen eller laget. Eller har du som enskild, förälder eller nära anhörig behov av psykologisk rådgivning kring psykisk ohälsa, så är ni välkomna att kontakta oss.

 Läs mer 

Utbildning

 

Vi erbjuder utbildning och föreläsningar inom området psykisk (o)hälsa, med ökad kunskap är det lättare att upptäckta när någon behöver hjälp.  Det är svårt att inom sin föreningen ge stöd till barn, ungdomar och/eller personal som uppvisar tecken på psykisk ohälsa, med ökad kunskap ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa.

Läs mer