DIN ARENA FÖR SAMTAL
Nordquist & Järnvall - Psykoterapi och Handledning AB, är vår samtalsmottagning där vi arbetar med psykisk hälsa inom och utanför idrotten. Vi erbjuder psykoterapeutiska samtal, mental träning, utbildning, föreläsningar, handledning och konsultation till privatpersoner, föreningar och företag.
Läs mer om oss

Välkommen till oss

Vi är en samtalsmottagning som arbetar med psykiskt ohälsa, både inom och utanför idrottens värld.

Vi erbjuder kris- och stödsamtal, psykoterapi, mental träning, handledning, psykologisk konsultation och utbildning till privatpersoner, föreningar och företag.

Du hittar oss i Formkurvan på Platinumcars Arena.

Vi erbjuder nu även samtal via zoom.

Läs mer om oss 

Psykoterapi & Stödsamtal

Ibland hamnar vi i svårigheter och vet inte hur vi ska komma vidare, då kan det behövas professionell hjälp. Det psykiska måendet kan påverka vår lust och motivation att göra sådant vi annars brukar tycka om att göra. Vår ork och initiativkraft kan påverkas. Så även våra relationer. Vi arbetar med att stödja ditt psykiska mående.

Detta är Din Arena för samtal.

Läs mer 
 

Handledning

Vi erbjuder handledning i psykoterapi, enskilt eller i grupp. Utbildningsterapi för dig som går grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) eller legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (steg 2).

Handledning enskilt eller i grupp till personal inom vårdande yrken/verksamhet.

Läs mer 
 

Konsultation 

Har ni som ledare inom förening, företag eller skola behov av konsultation kring grupper eller enskilda där det förekommer svårigheter eller psykisk ohälsa? Behöver ni stöd i att hantera svårigheter som uppkommer i föreningen eller laget. Eller har du som enskild, förälder eller nära anhörig behov av psykologisk rådgivning kring psykisk ohälsa, så är ni välkomna att kontakta oss

 Läs mer

Utbildning

 Vi erbjuder utbildning och föreläsningar inom området psykisk (o)hälsa, med ökad kunskap är det lättare att upptäckta när någon behöver hjälp.  Det är svårt att inom sin föreningen ge stöd till barn, ungdomar och/eller personal som uppvisar tecken på psykisk ohälsa, med ökad kunskap ökar möjligheterna att förebygga psykisk ohälsa.

Läs mer