PARTERAPI IBCT

Alla par hamnar någon gång i problem i sin relation. Olikheter i personligheterna kan bli svårarare att hantera med tiden och leda till konflikter. Många par försöker göra förändringar eller förändra sin partner utan framgång. Yttre stressorer som jobb, ekonomi, barn mm kan vara en faktor som till stor del påverkar er relation. I parterapin får ni hjälp av terapeuten att se er själva, er partner och er relation ur nya perspektiv och hjälp med nya förhållningssätt och prova nya sätt att hantera era problem på.

IBCT är en partterapimetod som syftar till att minska konflikter, öka acceptansen och skapa funktionella kommunikationsmönster i relationen. Målet är att bryta dysfunktionella interaktionsmönster, skapa ömsesidig förståelse, acceptans och förändring. Metoden är väl lämpad för olika typer av vuxna relationer som tex vuxet barn-förälder, syskon, vänner eller arbetskollegor.

Parterapin inleds med en kartläggande fas där vi först har ett gemensamt samtal, därefter får vardera part varsitt individuellt samtal. Under det fjärde samtalet sammanfattar vi samt tar beslut om eventuell fortsättning. Om vi kommer överens om att starta behandling sätter vi upp gemensamma mål för vad ni önskar uppnå med parterapin.

Behandlingsfasen är sedan en aktiv del där vi arbetar med konkreta situationer med hjälp av problemlösningsstrategier, kommunikationsträning, acceptans-och förändringsstrategier, toleransträning och hemuppgifter.