Utbildning inom psykisk ohälsa

eller

Mental träning

Föreläsningar & Utbildning

Föreläsningar och utbildningsinsatser

Vårt företag har som målsättning att nå idrottsutövare och motionärer som behöver stöd i sitt psykiska mående, så att de får möjlighet att fortsätta utvecklas och ha glädje av sin idrott och/eller träning. I föreningar kan det vara svårt att ge stöd till de barn, ungdomar och medarbetare som inte mår bra eller som har ett särskilt sätt att fungera. Det är inte heller ett område som ligger på ert ansvar, dock är det viktigt att fånga upp och lämna vidare för att förebygga psykisk ohälsa.

Vi erbjuder föreläsningar och utbildning inom området psykisk (o)hälsa. Vi behöver bli bättre på att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa inom idrotten, inte blunda för att den också finns där. Tillsammans hittar vi strategier för att stödja just Din förening.

Förslag på föreläsningsteman:

"Psykisk ohälsa inom idrotten- upptäcka och förebygga"

"Mental träning"

"NPF-diagnoser- vad behöver vi veta som ledare?"

"Ångestproblematik inom idrotten"

Vi samarbetar med Östergötlands fotbollsförbund och SISU Idrottsutbildarna.