Om oss 

Helén Nordquist

Leg.Psykoterapeut
Leg. Barn och ungdomspsykoterapeut
Handledare & Lärare i Psykoterapi

Min kompetens

  • Leg. Psykoterapeut, Ericastiftelsen Stockholm 2006.
  • Barn och ungdomspsykoterapeut.
  • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
  • Handledar -och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
  • Mentaliseringsorienterad psykoterapi ( (MBT-C), korttidspsykoterapi för barn och föräldrar, Ericastiftelsen 2013
  • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000
  • Socionomexamen, Umeå universitet, Örebro universitet 1988.
  • Idrottspsykologi 1, Högskolan i Halmstad

Min yrkeserfarenhet

Lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete med barn/ungdomar, föräldrar, familjer och vuxna. Har arbetat inom Region Östergötland i 26 år, inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och Vuxenpsykiatrin.  Varit verksam som underkonsult/leg.psykoterapeut  S:t Lukas-mottagningen i Östergötland.  

Driver även en enskild firma, Nordquist Psykoterapi & Handledning sedan 2013 med inriktning; Psykodynamisk terapi, kris och stödsamtal,  traumabehandling, stressrelaterad psykisk ohälsa, handledning, och konsultation. 

Är utbildad handledare och lärare i psykoterapi. 

Nordquist & Järnvall 
Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.