Handledning eller Konsultation

Vi kan vara bollplank åt Er

Psykologisk konsultation 

Har Ni som förening eller ledare behov av konsultation kring individer eller grupper där ni har funderingar kring idrottarens mående eller fungerande? Behöver ni stöd i att hantera uppkomna situationer eller individernas eller gruppens svårigheter?

Eller har Du som enskild, förälder eller nära anhörig behov av psykologisk rådgivning kring psykisk ohälsa, så är Du/Ni välkommen att kontakta oss.

 

Handledning

Vi erbjuder handledning i psykoterapi, enskilt eller i grupp. Utbildninghandledning för dig som går grundläggande psykoterapeutiskt utbildning (steg 1) eller den legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi (steg 2).

Handledning enskilt eller i grupp för personal inom vårdande yrken/verksamhet.