Priser och bokning

Individuell terapi  890 kr/50min             

Kris och stödsamtal  890 kr /50min            

Mental träning  890 kr/50min  

Psykologisk konsultation  890 kr/50min             

Utbildningspsykoterapi   850 kr/45min     

Familjesamtal 1150 kr/ 60min

 

Handledning                                   Kontakta oss för information om priser m.m.

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.

Om eller avbokning som sker 24 timmar innan bokad tid debiteras inte, vid senare avbokning debiteras halva kostnaden.