Priser/50 min

Psykoterapi                   870:-               

Kris och stödsamtal      870:-              

Mental träning               870:- inkl.moms                 

Utbildningspsykoterapi   870:-              

Handledning & Konsultation           Kontakta oss för information om priser m.m.

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.