Priser och bokning

Individuell terapi   920 kr/50min             

Kris och stödsamtal   920 kr/50min            

Mental träning   920 kr/ 50min  

Psykologisk konsultation   920 kr/50min           

Utbildningspsykoterapi   890 kr/45min     

Familjesamtal  1190 kr/ 60min,  1490 kr/75min

Parsamtal/föräldrakonsultation  1190 kr/ 60min,  1490 kr/75min

Parterapi IBCT,  1490 kr/75 min

 

Handledning                                   Kontakta Helén Nordquist, Leg,psykoterapeut, Handledare -och lärare i psykoterapi

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.

Om- eller avbokning som sker 24 timmar innan bokad tid debiteras inte, vid senare avbokning debiteras halva kostnaden. Vid uteblivande debiteras hela kostnaden.