Priser/50 min

Psykoterapi                                    850:-

Kris och stödsamtal                       850:-

Mental träning                                850:- (inkl.moms)

Utbildningspsykoterapi                  850:-

Handledning & Konsultation           Kontakta oss för information om priser m.m.

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.