Priser och bokning

Individuell psykoterapi  920 kr/50min             

Kris och stödsamtal  920 kr/50min            

Mental träning  920 kr/50min  

Psykologisk konsultation  920 kr/50min             

Utbildningspsykoterapi   890 kr/45min     

Familjesamtal 1190 kr/ 60min

 

Handledning                                   Kontakta Helén Nordquist, Leg,psykoterapeut, Handledare -och lärare i psykoterapi

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.

Om eller avbokning som sker 24 timmar innan bokad tid debiteras inte, vid senare avbokning debiteras halva kostnaden.