Priser och bokning

Individuell terapi   950 kr/50min             

Kris och stödsamtal   950 kr/50min            

Mental träning   950 kr/50min  

Psykologisk konsultation   950 kr/50min           

Utbildningspsykoterapi   920 kr/45min     

Familjesamtal  1250 kr/60min,  1550 kr/75min

Parsamtal/föräldrakonsultation  1250 kr/60min,  1550 kr/75min

Parterapi IBCT,  1550 kr/75 min

 

Handledning                                   Kontakta Helén Nordquist, Leg,psykoterapeut, Handledare -och lärare i psykoterapi

Personalstöd till företag                 Kontakta oss för information om priser m.m.

Föreläsning/seminarie                    Kontakta oss för information om priser m.m.

 

Om- eller avbokning som sker 24 timmar innan bokad tid debiteras inte, vid senare avbokning fram till 2 timmar före bokad tid debiteras halva kostnaden. Om avbokning sker mindre än 2 timmar innan bokad tid, samt vid uteblivande debiteras hela kostanden.