Om oss 

Charlotte Järnvall 

Leg. Psykoterapeut


Min kompetens

  • KBT - Kognitiv beteendeterapi med affektfokuserad inriktning som Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
  • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A, B och C-nivå.
  • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
  • Socionomexamen, Linköpings universitet.
  • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
  • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
  • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.
  • Leg. Hälso-och sjukvårdskurator.

Min yrkeserfarenhet

Har mångårig erfarenhet av stöd och klinisk behandling av ungdomar, vuxna och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter från mitt arbete på vår privata samtalsmottagning men även från arbete som kurator inom gymnasieskola, inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Regionens krisstödsgrupp.

Intresserar mig särskilt för nedstämdhet/depression, ångestproblematik, kriser och trauma. Att arbeta med dessa svårigheter i kombination med idrott och idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal, har fått allt större utrymme i vår verksamhet.  

Nordquist & Järnvall 
Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.