Idrottspsykologi - Mental träning        

Mental träning
Medvetande och kropp samverkar under fysisk aktivitet. Inom idrottspsykologin arbetar vi med Mental träning och de upplevelser, känslor, beteenden och tankar som uppkommer i samband med idrott och fysisk aktivitet.
Den mentala träningen inriktar sig på den enskilde idrottarens eller lagets mål och självmedvetenhet i tränings- och tävlingssituationer.
Fokusområden som stresshantering, motivation, självkänsla/självförtroende, prestation/ prestationskrav, uppmärksamhet, målbilder, självmedkänsla, acceptans, beteende- och reaktionsmönster mm kan vara viktiga att titta närmare på för att utvecklas som idrottare.