Idrottspsykologi - Mental träning        

Mental träning
Medvetande och kropp samverkar under fysisk aktivitet. Inom idrottspsykologin arbetar vi med Mental träning och de upplevelser, känslor, beteenden och tankar som uppkommer i samband med idrott och fysisk aktivitet.
Den mentala träningen inriktar sig på den enskilde motionärens-, idrottarens- eller lagets mål och självmedvetenhet i tränings- och tävlingssituationer.
Fokusområden som stresshantering, motivation, självkänsla/självförtroende, prestation/ prestationskrav, uppmärksamhet, målbilder, självmedkänsla, acceptans, beteende- och reaktionsmönster mm kan vara viktiga att titta närmare på för att utvecklas som idrottare.
Vi välkomnar även personer som vill men har svårt att komma igång med sin vardagsträning, samt personer som vill göra andra livsstilsförändringar som att gå ner i vikt, minska intag av alkohol, minska skärmtid mm.