Om oss 

Charlotte Järnvall 

Leg. Psykoterapeut

Min kompetens

 • KBT - Kognitiv beteendeterapi med affektfokuserad inriktning som Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A och B. C-nivå pågående.
 • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitet.
 • Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
 • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.

Min yrkeserfarenhet

Har med mig mångårig erfarenhet av stöd och klinisk behandling av ungdomar, vuxna och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter från mitt arbete på vår privata samtalsmottagning men även som kurator inom gymnasieskola, inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Regionens krisstödsgrupp.

Intresserar mig särskilt för nedstämdhet/depression, ångestproblematik, kriser och trauma. Att arbeta med dessa svårigheter i kombination med idrott och idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal, har fått allt större utrymme i vår verksamhet.  

Helén Nordquist

Leg.Psykoterapeut

Handledare och Lärare i Psykoterapi

 

 Min kompetens

 • Leg.Psykoterapeut, Ericastiftelsen Stockholm 2006.
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar -och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi ( (MBT-C) Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000
 • Socionomexamen, Umeå universitet, Örebro universitet 1988.
 • Idrottspsykologi 1, Högskolan i Halmstad

 

 Min yrkeserfarenhet

Legitimerad Psykoterapeut med inriktning på barn och ungdomar,  lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete med barn och föräldrar, ungdomar, vuxna och familjer. Har varit verksam inom Region Östergötland, arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och en kortare period inom Vuxenpsykiatrin

Lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutisk behandlingsarbete med vuxna. Har bl a varit verksam som underkonsult på S:t Lukas-mottagningen i Östergötland innan vi startade nuvarande verksamhet. Inom ramen för min enskilda firma, Nordquist Psykoterapi & Handledning som startades 2015, har jag erfarenhet av psykoterapi, kris och stödsamtal,  traumabehandling, stressrelaterad psykisk ohälsa,  handledning, konsultation och utbildning. 

Är utbildad handledare och lärare i psykoterapi, har mångårig erfarenhet av att handleda blivande psykoterapeuter som går sin grundäggande psykoterapi utbildning (steg 1),  med psykodynamisk inriktning, både individuellt  och i grupp.

Haft ledningsuppdrag under flera år inom Barn-och ungdomspsykiatrin med special inriktning på trauma och allmän psykiatri.

 

 

 

 

Nordquist & Järnvall 

Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.