Om oss 

Charlotte Järnvall 

Leg. Psykoterapeut

Min kompetens

 • KBT - Kognitiv beteendeterapi med affektfokuserad inriktning som Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A och B. C-nivå pågående.
 • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitet.
 • Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
 • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.

Min yrkeserfarenhet

Har med mig mångårig erfarenhet av stöd och klinisk behandling av ungdomar, vuxna och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter från mitt arbete på vår privata samtalsmottagning men även som kurator inom gymnasieskola, inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Regionens krisstödsgrupp.

Intresserar mig särskilt för nedstämdhet/depression, ångestproblematik, kriser och trauma. Att arbeta med dessa svårigheter i kombination med idrott och idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal, har fått allt större utrymme i vår verksamhet.  

Helén Nordquist

Leg.Psykoterapeut

Handledare & Lärare i Psykoterapi

 

 Min kompetens

 • Psykoterapeutexamen, Ericastiftelsen Stockholm 2006
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar -och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi ( (MBT-C) Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000
 • Socionomexamen 1988
 • Idrottspsykologi 1, Högskolan i Halmstad

 

 Min yrkeserfarenhet

 Jag har lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete, har varit verksam inom Region Östergötland i 28 år. Arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och en kortare period inom Vuxenpsykiatrin. Ledningsuppdrag inom Barn- och ungdomspsykiatrin med inriktning på allmän psykiatri och trauma. Jag har även varit verksam på S:t Lukas-mottagningen i Östergötland innan vi startade vår nuvarande verksamhet. Inom ramen för tidigare privat verksamhet har jag lång erfarenhet av psykoterapi, stödsamtal, krisbearbetning, traumabehandling, handledning, konsultation och utbildning. 

 

 

 

 

Nordquist & Järnvall 

Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.