Om oss 

Charlotte Järnvall 

Socionom med grundutbildning i Psykoterapi.

Under utbildning till Leg. Psykoterapeut.

Min kompetens

 • KBT - Pågående utbildning steg 2 i Psykoterapi, till Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A och B. C-nivå pågående.
 • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT- samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitet.
 • Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
 • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.

Min yrkeserfarenhet

Som Socionom och Leg. Hälso-och sjukvårdskurator har jag erfarenhet av kurativt arbete inom gymnasieskolan samt kliniskt arbete inom Barn- och ungdomspsykiatri. Jag har god erfarenhet av stöd och behandling av ungdomar och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter. Mina specialområden är ångestproblematik, depression och kriser. Sedan vi öppnade vår samtalsmottagning, Din Arena för samtal, har jag i allt större utsträckning arbetat med Idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal med enskilda individer och grupper. 

Helén Nordquist

Leg. Psykoterapeut

 Min kompetens

 • Psykoterapeutexamen vid Ericastiftelsen Stockholm 2006
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Socionomexamen 1988
 • Mentaliseringsbaserad korttidspsykoterapi (MBT-C) Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000

 

 Min yrkeserfarenhet

 Jag har lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete och har varit verksam inom Region Östergötland (Landstinget) i 25 år. Har arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och en kortare period inom Vuxenpsykiatrin. Har haft ledningsuppdrag inom Barn- och ungdomspsykiatrin med inriktning på allmän psykiatri och trauma. Jag har även varit verksam på S:t Lukas-mottagningen i Östergötland innan vi startade vår nuvarande privata verksamhet, Din Arena för samtal.

Inom ramen för tidigare privat verksamhet har jag erfarenhet av psykoterapi, stödsamtal, krisbearbetning, traumabehandling, handledning, konsultation och utbildning.

 

 

 

Nordquist & Järnvall -

Psykoterapi och Handledning
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi vår lokal och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.