Om oss 

Charlotte Järnvall 

Socionom med Psykoterapi, steg 1.

Under utbildning till Leg. Psykoterapeut.

Min kompetens

 • KBT - Pågående utbildning steg 2 i Psykoterapi, till Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A och B. C-nivå pågående.
 • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT- samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitet.
 • Leg. Hälso- och sjukvårdskurator.
 • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.

Min yrkeserfarenhet

Som Socionom och Leg. Hälso-och sjukvårdskurator har jag erfarenhet av kurativt arbete inom gymnasieskolan samt kliniskt arbete inom Barn- och ungdomspsykiatri. Jag har mångårig erfarenhet av stöd och behandling av ungdomar och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter. Mina specialområden är ångestproblematik, depression och kriser. Sedan vi öppnade vår samtalsmottagning, Din Arena för samtal, har jag i allt större utsträckning arbetat med Idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal med enskilda individer och grupper. 

Helén Nordquist

Leg.Psykoterapeut

 Min kompetens

 • Psykoterapeutexamen vid Ericastiftelsen Stockholm 2006
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Socionomexamen 1988
 • Mentaliseringsorienterad korttidspsykoterapi, (MBT-C) Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000
 • Idrottspsykologi 1, Högskolan i Halmstad

 

 Min yrkeserfarenhet

 Jag har lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete och har varit verksam inom Region Östergötland i 26 år. Har arbetat inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och en kortare period inom Vuxenpsykiatrin. Haft ledningsuppdrag inom Barn- och ungdomspsykiatrin med inriktning på allmän psykiatri och trauma. Jag har även varit verksam på S:t Lukas-mottagningen i Östergötland innan vi startade vår nuvarande privata verksamhet.

Inom ramen för tidigare privat verksamhet har jag erfarenhet av psykoterapi, stödsamtal, krisbearbetning, traumabehandling, handledning, konsultation och utbildning.

 

 

 

Nordquist & Järnvall 

Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.