Om oss 

Charlotte Järnvall 

Leg. Psykoterapeut

Min kompetens

 • KBT - Kognitiv beteendeterapi med affektfokuserad inriktning som Leg.Psykoterapeut, Umeå Universitet.
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi, nivå A, B och C-nivå.
 • Grundutbildning i Psykoterapi, steg 1. KBT samt Relationell inriktning, Linköpings universitet.
 • Socionomexamen, Linköpings universitet.
 • Idrottspsykologi 1 och 2, 30hp, Malmö universitet.
 • Barn-och ungdomspsykiatri, 15 hp, Linköpings universitet.
 • Barnmisshandel och sexuella övergrepp, 7,5hp, Linköpings universitet.
 • Leg. Hälso-och sjukvårdskurator.

Min yrkeserfarenhet

Har mångårig erfarenhet av stöd och klinisk behandling av ungdomar, vuxna och familjer i både akuta situationer och i långvariga kontakter från mitt arbete på vår privata samtalsmottagning men även från arbete som kurator inom gymnasieskola, inom Barn- och ungdomspsykiatrin och Regionens krisstödsgrupp.

Intresserar mig särskilt för nedstämdhet/depression, ångestproblematik, kriser och trauma. Att arbeta med dessa svårigheter i kombination med idrott och idrottspsykologi i form av mental träning och motiverande samtal, har fått allt större utrymme i vår verksamhet.  

Helén Nordquist

Leg.Psykoterapeut

 

Handledare och Lärare i Psykoterapi

 

 Min kompetens

 • Leg. Psykoterapeut, Ericastiftelsen Stockholm 2006.
 • Barn och ungdomspsykoterapeut.
 • Psykoterapeutlegitimation av Socialstyrelsen 2006
 • Handledar -och lärarutbildning i psykoterapi, Ericastiftelsen 2015
 • Mentaliseringsorienterad psykoterapi ( (MBT-C), korttidspsykoterapi för barn och föräldrar, Ericastiftelsen 2013
 • Psykologisk konsultation, Linköpings Universitet 2000
 • Socionomexamen, Umeå universitet, Örebro universitet 1988.
 • Idrottspsykologi 1, Högskolan i Halmstad

 

 Min yrkeserfarenhet

Lång klinisk erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete med barn/ungdomar, familjer och vuxna. Har arbetat inom Region Östergötland i 26 år, inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnhälsan och Vuxenpsykiatrin.  Varit verksam som underkonsult/leg.psykoterapeut  S:t Lukas-mottagningen i Östergötland.  

Driver även en enskild firma, Nordquist Psykoterapi & Handledning sedan 2013 med inriktning; Psykodynamisk terapi, kris och stödsamtal,  traumabehandling, stressrelaterad psykisk ohälsa, handledning, och konsultation. 

Är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

 

 

 

 

Nordquist & Järnvall 

Psykoterapi och Handledning AB
 

Du hittar oss I Formkurvan på Platinumcars Arena i Norrköping, Södra Promenaden 32. Mellan Entré 2 och IFK Performance center är vår ingång. På plan 3 har vi våra lokaler och delar väntrum med andra rehabiliterande företagare.